Daniel Weirdone

Daniel Weirdone

Iný pohľad na drum n' bass

Jeho meno je Daniel, no v hudobnom svete používa pseudonym Daniel Weirdone. Výber mena vôbec nie je náhodný. Jeho pohľad na hudbu sa nedá nijak kategorizovať ani oklieštiť slovami. Každej kompozícií a zvuku sa snaží vdýchnuť atypickú dušu a pri tvorení sa snaží nelimitovať sa ničím známym. Základný kameň svojej hudobnej kariéry položil v roku 2013. Pochádza zo Stropkova, takže jeho prvé skúsenosti s DJ-ingom sú práve z východného Slovenska. Postupom času sa naučil hrať v akomkoľvek čase a akýkoľvek štýl. Práve to mu pomohlo k šírke pohľadu aký na hudbu dnes má. Dnes žije v Prahe a venuje sa viac minimalistickému štýlu dnb. Očakávaj dokonalý sound design a tie najhlbšie subky aké si dokážeš predstaviť.